Tallinna Fotokuu ’21 avalikustab põhiprogrammi

Kaasaegse kunsti ja visuaalkultuuri biennaal Tallinna Fotokuu on üks suuremaid kunstisündmuseid Eestis. 2011. aastal alguse saanud biennaal uurib valdkondadeüleselt kunstis ja ühiskonnas toimuvaid muutusi.

1. septembrist 17. oktoobrini kuuendat korda toimuval Fotokuul käsitletakse toimetuleku ja kohanemise tähendusi ning kogukonnaloomet sellel murrangulisel ajajärgul.

Tallinna Fotokuu algab kunstimessi Foto Tallinn avamisega 1. septembril. Biennaali põhiprogrammi kuuluvat kunstimessi kureerib sel aastal Isabella van Marle ning see toimub 2.–5. septembril Kai kunstikeskuses.

Fotokuu keskmes on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) toimuv peanäitus, mis avatakse 3. septembril ja kestab biennaali lõpuni. Näitust kureerib Peterburist pärit naiskuraatorite rühmitus TOK (Anna Bitkina ja Maria Veits). Kunsti piire proovile paneva platvormi TOK mitmekihilised, pikaajalised ja valdkondadeülesed projektid loovad uut teadmust muutuva poliitilise tegelikkuse põhjuste ning tagajärgede kohta. Ajaloolist analüüsi ja poliitilist kujutlusvõimet siduvate projektidega uurivad kuraatorid mh kohaliku võimu, avaliku ruumi ja haridussüsteemi toimimist.

Kinos Sõprus linastub 26. septembril ja 10. oktoobril Len Murusalu ja Julian Rossi kureeritud kunstnikufilmide programm, millele järgneb mõlemal korral vestluspaneel.

Biennaali lõpetab sümpoosion, mis toimub 15.–16. oktoobril Narva kunstiresidentuuris (NART) ja Kai kunstikeskuses. Seoses EKKMi näituse ettevalmistusega viibisid TOKi kuraatorid mõlemas kohas eelnevalt residentuuris, mis on mõjutanud nii sümpoosioni sisu kui ka ülesehitust.

2021. aasta aprillis toimunud konkursikutse peale esitati Tallinna Fotokuule üle 60 taotluse, mille põhjal on kokku pandud põhisündmusi saatev mitmekülgne satelliitprogramm. Žürii koostatud lõplik osalejate nimekiri kuulutatakse välja 2021. aasta augustis.

Satelliitprogrammi žürii: Aleksander Tsapov (Müürileht), Reimo Võsa-Tangsoo (Foku, Eesti Kunstiakadeemia), biennaali esindavad Anastassia Dratšova, Madli Ehasalu ning Fotokuu juhid Kulla Laas ja Merilin Talumaa.

Olulise osa Tallinna Fotokuu tegevusest moodustab publiku- ja haridusprogramm, millega võetakse tähelepanu alla näituste omavahelised seosed, programmiga seotud teemade avamine ja laiahaardeline publiku kaasamine. Biennaal pakub põhi- ja satelliitprogrammi raames ka kolmkeelset haridusprogrammi üldharidus- ja huvikoolidele.

Tallinna Fotokuud korraldavad Eesti Fotokunstnike Ühendus (Foku) ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK).

KUNSTIMESS FOTO TALLINN
Kai kunstikeskus
2.–5. september 2021
Avamine: 1. september 2021
Kuraator: Isabella van Marle

Kunstimessil Foto Tallinn tutvustakse kaasaegset fotokunsti selle paljudes avaldumisvormides. Messil osalevad fotograafiaga tegelevad kohalikud ja rahvusvahelised galeriid, kunstnikud ja projektiruumid. See on platvorm koostöö, kohtumiste ja arutelude jaoks. Foto Tallinna programm hõlmab kohtumisi kunstnikega, vestlusringe ja raamatuesitlusi. Lisaks toimuvad messil eriüritused (tulevastele) kunstikogujatele, kuraatoritele ja fotograafia valdkonnas töötavatele professionaalidele ning samuti korraldatakse messipäevadel kureeritud ringkäike.

Kümnendat korda toimuva kunstimessi kuraatori sõnul on võimalus Foto Tallinna messi kureerida sattunud väga erilisele ajale järgnedes rahvusvaheliste kunstimesside, biennaalide ja näituste korraldamisesse sattunud pikale pausile ning mitmete tegevuste edasilükkamistele kultuuriplatvormide kalendrites. Foto Tallinnal oodatakse vastu võtta kunstnikke ja galeriisid üle maailma ning tutvustada kohalikule publikule kaasaegse fotokunsti mitmekülgset maastikku.

PEANÄITUS
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM)
4. september – 17. oktoober 2021
Avamine: 3. september 2021
Kuraatorid: Anna Bitkina ja Maria Veits (TOK)

Seoses Tallinnas ja Narvas läbitud residentuuridele, kujundab TOKi kuraatorite hiljutine uurimistöö ka nende ambitsioonikat näitust Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Kuraatorite kontseptuaalne raamistus lähtub vene filosoofilt ja meediauurijalt Mihhail Kurtovilt laenatud terminist „intensiivne paik“, mis rajaneb inimgeograafia põhimõtetel. Intensiivne paik tähistab jõukeset, kus protsessid algavad ja kus neid talletatakse; kus kogemused on ühendatud ja kust need liiguvad edasi teistesse kontekstidesse; kus varem ühendamata tegevused ja ideed koonduvad ning muunduvad uuteks kontseptsioonideks, aidates luua uusi teadmisi ja olemise viise.

Intensiivsete paikade kaardistamisel ja lahtiharutamisel tegelevad TOKi kuraatorid järgmiste uurimissuundade ja -teemadega: poliitiline kujutlusvõime ja dekoloniaalsus arhitektuuris, intersektsionaalsus ja linnaplaneerimine, tööstuspärand ja selle ökoloogiline jälg, avalik ja isiklik ruum ning nende vahel asuvad varjatud universumid. Projektist võtavad osa nii rahvusvahelised kui ka kohalikud kunstnikud. Eesti kunstnikelt valmivad näituse raames uued teosed.

TOKi kuraatorid, kes töötavad sageli väljaspool tavapäraseid kunstipindu, sekkuvad ühiskondlikesse struktuuridesse ning kaasavad avalikku arutellu sealseid pingeid ja toimevigu, et ühiskondlike institutsioonide rolli ja võimu lähemalt vaadelda ning nende tulevikku ümber kujundada.

KUNSTNIKUFILMIDE PROGRAMM
Kino Sõprus
26. september ja 10. oktoober 2021 kell 16.30–19.30
Linastused algavad kell 17.00, nendele järgnevad vestluspaneelid
Kuraatorid: Len Murusalu ja Julian Ross

Tänavuse filmiprogrammi kuraatorite sõnul koosneb 2021. aasta filmiprogramm kahest temaatiliselt seotud ja osaliselt laiendatud linastusest, kus saavad kokku ajaloolised ja tänapäevased liikuva pildi teosed üle maailma. Linastustel on tähelepanu all kahekordsus, topeltnägemine ja kahekõne – seda nii ühe linastuse raames kui ka linastuste omavahelises suhtes, nii kontseptuaalsel kui ka visuaalsel tasandil.

BIENNAALI SÜMPOOSION
Narva kunstiresidentuur (NART) ja Kai kunstikeskus
15.–16. oktoober 2021

Esmakordselt Tallinna Fotokuu ajaloos toimub biennaali lõpusündmusena kahepäevane sümpoosion. Sümpoosioni kureerimises on osalenud ka TOK ja see leiab aset Narva kunstiresidentuuris ja Kai kunstikeskuses. Narva kunstiresidentuur (NART) on Narvas Eesti-Vene piiril ajaloolises Kreenholmi tööstusasumis asuv kultuuriplatvorm, kus toimuvad residentuurid, kunstinäitused, vestlused ja hariduslikud õpikojad. Kai kunstikeskus on 2019. aastal EKKAKi asutatud kohaliku ja rahvusvahelise kunsti kohtumispaik, mis asub hiljuti renoveeritud tööstushoones elust pulbitsevas Noblessneris.

__________________

EKKM on kunstnike ja kuraatorite loodud mittetulunduslik algatus, mis tegutseb alates 2006. aastast Põhja-Tallinnas kunagise Tallinna Soojuselektrijaama abihoone ruumides.

TOK on kuraatorite rühmitus, mille rajasid 2010. aastal Peterburi kuraatorid Anna Bitkina ja Maria Veits, kes on teinud projekte Venemaal, USAs, Lähis-Idas ja mitmel pool Euroopas. Enamik nende projekte on mitmekihilised pikaajalised algatused, mille eesmärk on luua uut teadmust muutuva poliitilise ja ühiskondliku tegelikkuse põhjustest ja tagajärgedest ning mis asuvad sageli ajaloolise analüüsi ja poliitilise kujutlusvõime vahelisel alal. Nad tegelevad selliste nii Venemaal kui ka rahvusvaheliselt aktuaalsete teemadega nagu ränne, avalik ruum ja kohalik võim, haridussüsteem ja kodakondsus, ühiskondlikest hüvedest ja loodusvaradest ilmajäämine, kollektiivse mälu kujunemine, sooline võrdõiguslikkus ja õigussüsteem, meedia kasvav roll globaalses ühiskonnas ning tehnika laiaulatuslik kasutamine.

Isabella van Marle on Amsterdamis tegutsev loovkonsultant ja kuraator. Ta on 2020. aastal käivitunud algatuse Pictures for Purpose kaasasutaja, mis loodi eesmärgiga rahvusvaheliste kunstnike fotode müügiga heategevusele raha koguda ja teadlikkust suurendada. Isabella on töötanud kuraatorina fotomessil Unseen ning osalenud mitme fotofestivali ja -sündmuse žüriis.

Len Murusalu on eesti kunstnik ja filmitegija, kes oma valdkondadevahelises loomingus uurib ajaloo, mälu, identiteedi ja ajataju tõlgendamisvorme läbi liikuva pildi, video-performance’i, fotograafia, heli, installatsiooni ja maali.

Julian Ross on Amsterdamis tegutsev kuraator, uurija ja kirjutaja. Ta on 50. Rotterdami rahvusvahelise filmifestivali programmi koostaja ning töötab dotsendina Leideni Ülikooli kunsti ja ühiskonna keskuses (LUCAS).

__________________

Fotod:

Foto Tallinn 2019. Foto: Aurelia Minev.

Armin Öpik. Vaade Põhja puiesteelt elektrijaamale, 1941. Rahvusarhiivi filmiarhiiv.

Mika Taanila. Kuvatõmmis performance’i-filmist „Täieliku varjutuse ala“, 2006.