Mari-Leen Kiipli. „Niina kalastab lodudel, võrendikel, põikmadalikel”

Mari-Leen Kiipli. 2021

Asukoht: Draakoni galerii (Pikk 18)
Kunstnik: Mari-Leen Kiipli
Lahtiolekuajad: E–R 11:00–18:00, L 11:00–17:00
Ligipääsetav ratastooliga

Jägala jõgi algab Pandivere kõrgustiku lääneserval Ahula külast ja suubub Ihasalu lahte. Suudme lähedal asub Jägala juga, mis on Eesti üks kõrgemaid. Ülesvoolu asub Kehra linn ja paberivabrik, kus mõlemad minu vanavanemad töötasid. Allavoolu asub hüdroelektrijaam koos paisjärvega. Paberivabriku töötamise ajal on jõgi olnud alati reostunud, selle käigus eraldub nii vee elustikule kui ka inimkehadele kahjulikke jäätmeid. Eriti suur oli reostus nõukogude perioodil, kui puudusid head puhastusseadmed. Kui Andrei Tarkovski 1978. aastal sealsel jõel ja purusta- tud elektrijaamas kuu aega „Stalkerit“ filmis, hakkasid varsti levima kuulujutud jõe vee toksilisusest ja võtte- meeskonna allergilistest reaktsioonidest. „Stalkeris“ on näha kaadreid vahutavast jõest nii nagu see oli viisteist aastat tagasi, aga nii on see aeg-ajalt ka praegu. Kui vabrik 90ndate alguses mõneks aastaks töötamise lõpetas, siis võis suviti ujuda Jägala joa all ning tunda ennast kui paradiisis, mis sai võimalikuks tänu tootmise seiskumisele.

http://www.marileenkiipli.com

http://galerii.eaa.ee/draakon/