Tallinna Fotokuu ’21 satelliitprogramm ootab kogukondlikke ja kollektiivseid algatusi

Hans Jakob Väär, „Päikse käes” (2018).

Kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu ’21 (01.09.–17.10.2021) kuulutab välja avaliku konkursi satelliitprogrammi projektide leidmiseks.

Soovituslikult Tallinna Fotokuu 21 põhiprogrammi temaatikaga suhestuvate projektidega on kandideerima oodatud kollektiivid, kunstnikud, kuraatorid, teadurid, disainerid, kirjutajad ja teised valdkondadeülesed mõtlejad. Projekte võivad esitada nii väljakujunenud programmiga organisatsioonid kui ka uued platvormid. Biennaali satelliitprojektideks sobivad näitused, raamatuesitlused, performance’id, linnarännakud, lugemisõhtud ja muu formaadiga sündmused. Projektid võivad aset leida nii era- kui avalikus ruumis Tallinnas ja selle lähiümbruses ning peaksid toimuma biennaali vältel septembris ja oktoobris 2021.

Fotokuu peab oluliseks kaasaegset pildikultuuri, kuid laieneb fotograafia lähtekohtade juurest nägemis- ja vaatamisviiside esiletoomisele ühiskonnas. Sel korral keskendub biennaali põhiprogramm toimetuleku ja kohanemise strateegiatele ning kogukonna loomisele neil keerulistel ja murrangulistel aegadel. Olulise fookusena on tänavu lisandunud Eesti ja Venemaa kultuurikogukondade koostöö elavdamine ning kohalike rahvusvähemuste kaasamine. Tallinna Fotokuu satelliitprogrammi eesmärk on lisaks biennaali põhiprogrammile tutvustada kohalikule ja rahvusvahelisele külastajale erilaadseid kunstnikke, näitusepaiku ja loomingulisi algatusi.

Tallinna Fotokuu 21 kunstilise juhi Kulla Laasi sõnul võimaldatakse satelliitprogrammi projektidele esmakordselt ka rahaline toetus, mille eesmärgiks on aidata kaasa kollektiivsete ja kogukondlike algatuste ning võimalike pikemaajalistele koostööde tekkele. „Esimest korda satelliitprogrammi projektidele suunatud stipendiumitega soovime toetada eksperimentaalsete tegevuste algatamist, mis liiguksid väljaspoole tavapäraseid näitusepindu ning avaksid linnaruumis sotsiaalseid valupunkte ning võimalusi diskussiooniks”, lisab Laas. Esitatud projektidest kahele jagatakse välja stipendiumid suuruses 500 eurot, kogusummas 1000 eurot.

Tallinna Fotokuu ’21 satelliitprogrammi valitud projekte:

Projekti korraldajad vastutavad (näituse)paiga leidmise ning kõigi kulude eest, mida projekti elluviimine nõuab.

Taotlusele tuleb lisada:

Taotluste esitamise tähtaeg on 9. mai 2021 keskööl, täites taotlusvormi siin. Kaasatavad projektid valivad välja Tallinna Fotokuu 21 biennaali korraldajad koostöös nõuandva kojaga. Osalejaid teavitatakse tulemustest 14. maiks 2021.

Tallinna Fotokuu ’21 biennaali peanäituse Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) kureerib Peterburi päritolu loomeühendus TOK (Anna Bitkina ja Maria Veits). Tallinna Fotokuu ’21 põhiprogrammi kuuluvad lisaks rahvusvahelisele rühmanäitusele EKKMis ka kunstnikufilmide programm kinos Sõprus, esmakordselt biennaali raames toimuv rahvusvaheline sümpoosion ning Foto Tallinn kunstimess Kai kunstikeskuses. Samuti korraldatakse Tallinna Fotokuu 21 raames taas rahvusvahelist professionaalide nädalat, mis on loodud kunstitöötajate koostöövõimaluste edendamiseks.

Tallinna Fotokuu ’21 satelliitprogramm_üleskutse EE_OK.docx

Lisainformatsioon:
Madli Ehasalu
publik@fotokuu.ee
+372 56218422